Het Luchtkasteel
verhuur van springkastelen

Huur- en leveringsvoorwaarden

Algemeen

 1. reservering:
  Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief.
 2. annulatie:
  Bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 1 uur voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden. Als de verhuurder vind dat door (weer)omstandigheden het onverantwoord is om het springkasteel te plaatsen, kan hij beslissen om het springkasteel niet te plaatsen.
 3. betaling:
  Contante betaling bij levering.
 4. levering:
  De springkastelen/receptietafels worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. De prijs voor levering is als volgt:
   <15 km van Oud-Turnhout>15 km van Oud-Turnhout
  Enkel springkasteelgratis0.40 Euro/km
  Springkasteel + receptietafel(s)gratis0.40 Euro/km
  Enkel receptietafel(s)0.40 Euro/km0.40 Euro/km
  (Wij leveren o.a. in Turnhout, Oud-Turnhout, Retie, Dessel, Mol, Arendonk, Ravels, Weelde, Poppel, Vosselaar, Beerse, Gierle, Lille, Reusel, Bladel, Kasterlee, Lichtaart, Geel, Baarle Hertog en Baarle Nassau.)
 5. schade, defect:
  Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0476/53 31 29.
 6. verantwoordelijkheid:
  De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.
 7. aansprakelijkheid
  De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent. Als door onvoorziene omstandigheden het springkasteel niet of niet tijdig kan geleverd worden, kan de huurder hier geen schadevergoeding voor eisen aan de verhuurder.
 8. aanvaarding
  Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website www.hetluchtkasteel.be.

Springkastelen

 1. ondergrond:
  Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.
 2. plaatsing:
  Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien.
 3. elektriciteit:
  De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel.
 4. veiligheid:
  Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, ... op het kasteel te brengen Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.
 5. wat bij regen:
  Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Motor nooit afdekken. Enkel bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en de elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het springkasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. Indien het springkasteel niet opgeblazen en open blijft liggen bij regen sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden.
 6. wat bij hevige wind:
  Bij een windkracht vanaf 5 beaufort mag het springkasteel niet gebruikt of opgeblazen worden.
 7. hygiëne en onderhoud
  Onze springkastelen worden na elke verhuring grondig gereinigd. Dit omwille van hygiëne en controle. Zo zijn wij zeker dat onze springkastelen bij levering in perfecte staat bij de klant worden aangeboden. Als wij na verhuring abnormale vervuiling vaststellen zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen.

Receptietafels

 1. hygiëne en onderhoud:
  Wij attenderen u erop dat er geen kaarsvet, brandgaten, rode wijn en vetvlekken op het linnen mogen komen. Tevens vragen wij u om het tafellinnen droog retour te brengen om schimmelvorming te voorkomen. Hou er rekening mee dat wij genoodzaakt zijn om vervangingskosten in rekening te brengen wanneer wij schade constateren.

IPS spelen

 1. Voorkom dat de lampen en scorebord nat worden of dat er water in de luidsprekers komt, wanneer er toch water in de luidsprekers staat, giet deze dan leeg voordat deze verder gebruikt worden.
 2. De IPS koffer wordt steeds in volledige en goede staat afgeleverd. Als blijkt dat de IPS koffer na verhuur niet meer volledig is of schade heeft opgelopen, zullen de kosten hiervan worden aangerekend aan de huurder.
 3. Na verhuur moet de IPS koffer steeds met volledig opgeladen accu terug bezorgd worden.